Polityka prywatności

Regulamin prywatności Miinta

 

W naszej Polityce prywatności stosujemy kilka definicji (definicje te mogą być używane w liczbie pojedynczej i mnogiej):

 

Cookie: mały plik, który jest umieszczany (adres IP) na Twoim komputerze za pośrednictwem strony internetowej i rejestruje informacje o Twojej wizycie na stronie internetowej Miinta.pl ; Regulamin: niniejsze przepisy dotyczące prywatności; Prawodawstwo dotyczące prywatności: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

 

 1. Wyjaśnienie regulaminu

 

Miinta może nie tylko przetwarzać podane przez Ciebie dane. Przepisy dotyczące prywatności mają na celu ochronę prywatności osób. Te przepisy ograniczają dozwolone wykorzystanie danych osobowych przez inne osoby. Na podstawie tego prawa Miinta.pl ma wobec swoich klientów obowiązek:

 

 • informowania o sposobie i celu, w jakim dane są przetwarzane przez Miinta; • zgłosić, kto może przeglądać dane; • zażądać zgody na przetwarzanie określonych danych.

 

Miinta.pl uważa Twoją prywatność za ważną. Dlatego Miinta.pl wyjaśnia w niniejszym Regulaminie, w jaki sposób traktuje Twoje dane, w jakim celu jest ich wykorzystywanie oraz na przetwarzanie których danych Miinta musi wyraźnie poprosić o Twoją zgodę.

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane przez Miinta i cel ich wykorzystania

 

Miinta (prawdopodobnie) przetwarza Twoje dane osobowe, jeśli zostaniesz lub jesteś klientem Miinta (dokonasz zakupu lub zamówienia, zapisz się na newsletter z Miinta ) lub jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Miinta gromadzi Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i numer IBAN. Dane te umożliwiają nam:

 

 • móc obsługiwać finansowo i administracyjnie umowę, którą klienci zawierają z Miinta ; • aby móc świadczyć nasze usługi; • w razie potrzeby móc dotrzeć do klientów lub zainteresowanych stron; • dalszy rozwój / optymalizacja naszych usług; • oferowanie dostosowanych informacji (marketing bezpośredni).

 

Adresy IP / pliki cookie

Miinta śledzi adresy IP klientów i innych odwiedzających witrynę. Dane te umożliwiają nam:

 

 • rejestrować, które strony internetowe / strony internetowe odwiedzasz; • ulepszać funkcjonalność i zawartość strony internetowej; • śledzić, jakimi tematami lub aplikacjami są zainteresowani użytkownicy serwisu; • upewnić się, że nie zawsze otrzymujesz te same informacje; • ulepszyć asortyment.

 

Wyjaśnienie dotyczące umieszczania plików cookie

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie umieszczane są pliki cookie, za pomocą których możemy śledzić pewne informacje na podstawie Twojego adresu IP. Dotyczy to na przykład informacji o tym, jak często odwiedzasz naszą stronę internetową i jakie tematy Cię interesują. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie na stronie internetowej.

 

Istnieją różne rodzaje plików cookie. Miinta wymaga zgody na umieszczenie niektórych plików cookie. Miinta.pl uzyskuje to pozwolenie, prosząc o zgodę raz (podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej). Możesz cofnąć zgodę na umieszczanie takich plików cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce, której używasz.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

 

Miinta nie udostępnia danych osobowych osobom lub firmom spoza organizacji Miinta, chyba że:

 

 • przepis ustawowy, który jest obowiązkowy; • jest to niezbędne do wykonania umowy, którą Miinta zawarł z Tobą; • wyraziłeś na to zgodę, na przykład zezwoliłeś na umieszczanie plików cookie (zobacz naszą politykę dotyczącą plików cookie).

 

 1. Obowiązki / bezpieczny dostęp / poufność / okres przechowywania

 

Miinta przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z prawem. Oznacza to (między innymi), że dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane oraz w sposób prawidłowy / staranny, zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem.

 

Twoje dane osobowe mogą być przeglądane tylko przez osoby pracujące dla Miinta, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Wszystkie Twoje dane osobowe są chronione przez Miinta przed nieuprawnionym dostępem. Zabezpieczenie składa się z:


 • posiadanie osobistego hasła dla każdej osoby pracującej dla Miinta do logowania się do systemu cyfrowego; • obowiązek zachowania poufności wobec osób pracujących dla Miinta w odniesieniu do wszystkich danych osobowych przekazanych Miinta; • środki techniczne Miinta, zgodne z prawem, w celu zabezpieczenia używanego systemu przed zewnętrznymi naruszeniami.

 

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do prawidłowego administrowania i / lub innych ustalonych celów. Miinta stosuje termin dwóch lat od ostatniego przyznanego zakupu / zamówienia / faktury, po którym dane zostaną zniszczone. Prawo może określić inny okres przechowywania. Jeśli tak, Miinta będzie przestrzegać przewidzianego prawem okresu przechowywania.

 

 1. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

 

 • Prawo do informacji. Masz prawo wiedzieć, czy i które z Twoich danych osobowych są przetwarzane iw jakim celu. • Prawo do wglądu. Masz prawo do wglądu i kopiowania tych danych, o ile nie narusza to prywatności innej osoby. • Prawo do poprawiania i usuwania. Masz prawo do poprawiania, poprawiania lub usuwania danych. Do prawa do (częściowego) usunięcia

 

Twoje dane mogą zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy przechowywanie danych nie ma dla kogoś istotnego znaczenia i nie powinno się ich przechowywać na podstawie przepisów ustawowych; • Prawo do sprzeciwu. W niektórych przypadkach masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymywania i przenoszenia danych osobowych, które są o Tobie przechowywane, do innej organizacji. • Prawo do ludzkiego spojrzenia na zautomatyzowane decyzje. Dzięki zautomatyzowanej decyzji masz prawo do podjęcia decyzji w drodze interwencji człowieka.

 

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, możesz wysłać żądanie e-mailem na adres info@zyzek.pl W przypadku odrzucenia żądania zostanie to uzasadnione. Jednym z powodów może być to, że plik zawiera informacje, które są lub mogą być interesujące dla innych. W ciągu miesiąca od otrzymania prośby otrzymasz wiadomość od Zyzek 

Nawet jeśli masz skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Zyzek, a Zyzek  postara się rozwiązać sprawę razem z Tobą.


Czy masz (inny) komentarz / pytanie / sugestię lub chcesz sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu / biuletynowi Zyzek? Możesz również skontaktować się z nami w tej sprawie.

 

Oczywiście Zyzek  będzie również traktować dane osobowe podane w tym kontekście w sposób poufny i ostrożny.

 

Nasze aktualne dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Zyzek

Regulamin prywatności Wersja Zyzek